За нас

Какъв е проблемът, който искаме да решим?

Според международното изследване PISA 2015 България е страната с най-голямо образователно неравенство в Европа. Резултатите ни се доближават до тези на развиващите се страни от Латинска Америка. Българските ученици в по-малките населени места изостават с до 3 години в подготовката си от своите връстници в големите градове. Децата от бедни семейства постигат все по-ниски резултати спрямо тези, чиито родители нямат финансови затруднения.

Това означава, че в България фактори като тези – къде си роден, какви са социалната ти среда и финансовите възможности на родителите ти – до голяма степен определят какво образование ще получиш и какво ще постигнеш в живота благодарение на наученото в училище. А статистиката показва, че 40% от децата на 15-годишна възраст у нас нямат нужната функционална грамотност, за да приложат наученото в училище в реални житейски ситуации.

 

Кой може да промени това?

Всеки един от нас може да е част от решението. Международният опит на партньорите ни от мрежата на Teach For All показва, че с целенасочена работа на всички равнища (класна стая, училище, общност) житейската траектория на учениците може да се промени както краткосрочно (с две години усилен труд с тях в училище), така и дългосрочно (с последваща активна работа върху конкретните предизвикателства на средата).  

 

 

Ако имаш:

– нагласа, че всяко дете заслужава равен достъп до качествено образование;

– умения за постоянно учене, аналитични, комуникационни и лидерски умения, мотивация и толерантност;

– завършена бакалавърска или по-висока степен до 15.09.2018 г. (не е нужно да е с педагогическа правоспособност);

– готовност за работа в българско държавно или общинско училище за период от две години на пълен работен ден;

– готовност за работа с учениците с най-голяма нужда от подкрепа.

 

 

В замяна можеш да получиш:

– възможност да работиш за една от най-ценните обществени каузи – образование;

– договор на пълен работен ден в училище партньор на Заедно в час в един от следните региони: Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, София-град, София-област, Стара Загора;

– предварително обучение и подготовка по международно признат модел на преподаване, който цели едновременно да развие умения у учениците ти и у тебе;

– цялостна програма за обучение и развитие, чрез която придобиваш качества, умения и нагласи, за да бъдеш успешен в класната стая и в осъществяването на промяна в образователната система и обществото ни;

– обучение към университет партньор на Заедно в час за придобиване на професионална квалификация ,,учител“ (ако нямаш такава);

– допълнителни обучения за личностно и професионално развитие, както и подкрепа по време на двете години в училище;

– месечен финансов стимул в допълнение на редовната заплата;

– принадлежност към подкрепяща общност от съмишленици, които са и твоите бъдещи партньори в различни социални инициативи.

 

За повече информация или ако не намираш отговор на твой въпрос на сайта ни, свържи се с нас на apply@zaednovchas.bg. Ще се радваме да ти помогнем!