Стефан Лазаров

Преди да влезе в програма Заедно в час, Стефан е бил трейдър на спортни залози и управител на заведение. Винаги е бил активен гражданин и е участвал в различни социални инициативи. След като разбира за Заедно в час, е сигурен, че иска да премине през програмата – мотивиран е да работи за модернизиране на образованието и да спомогне за изграждането на по-добри бъдещи личности. Вижда възможност за развитие и на собствените си умения и взема решението да смени професионалната си посока.

В момента Стефан е програмен координатор „Образование“ в Национална мрежа за децата – обединение от вече 144 неправителствени организации, работещи за постигането на най-добрия интерес на всяко дете, като всяка от тези организации има различен фокус – образование, правосъдие, здравеопазване и пр. Стефан координира няколко образователни проекта, най-важният от които е „Училището като център в общността“. Други два са свързани с превенцията на отпадането от училище и на училищната агресия.

В допълнение – Стефан е член на наблюдателния комитет на ОП НОИР (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“), на комисията за определяне на иновативни училища и на Учебно-методически съвет към Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Повече за Стефан може да видиш в интервюто му тук.

Още истории за пример

Емилиян Кадийски


Още по време на втората година от участието си в програмата Заедно в час Емилиян, заедно с двама свои приятели, създава Vratsa Software School. Това са […]
Прочети

Стефан Лазаров


Преди да влезе в програма Заедно в час, Стефан е бил трейдър на спортни залози и управител на заведение. Винаги е бил активен гражданин и е […]
Прочети

Милена, Елица и Десислава


Всяка събота в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ се провежда съботно училище за деца от столичния квартал „Факултета“. Обучението се осигурява от група учители и […]
Прочети