Стефан Лазаров

Преди да влезе в програма Заедно в час, Стефан е бил трейдър на спортни залози и управител на заведение. Винаги е бил активен гражданин и е участвал в различни социални инициативи. След като разбира за Заедно в час, е сигурен, че иска да премине през програмата – мотивиран е да работи за модернизиране на образованието и да спомогне за изграждането на по-добри бъдещи личности. Вижда възможност за развитие и на собствените си умения и взема решението да смени професионалната си посока.

В момента Стефан е програмен координатор „Образование“ в Национална мрежа за децата – обединение от вече 144 неправителствени организации, работещи за постигането на най-добрия интерес на всяко дете, като всяка от тези организации има различен фокус – образование, правосъдие, здравеопазване и пр. Стефан координира няколко образователни проекта, най-важният от които е „Училището като център в общността“. Други два са свързани с превенцията на отпадането от училище и на училищната агресия.

В допълнение – Стефан е член на наблюдателния комитет на ОП НОИР (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“), на комисията за определяне на иновативни училища и на Учебно-методически съвет към Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Повече за Стефан може да видиш в интервюто му тук.

Още истории за пример

Ремзие Сюлейманчелеби


Ремзие е втора година учител по български език в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Ветрен. Тя завършва българска филология в България, а след […]
Прочети

Даниел Симеонов


Даниел е родом от село Ъглен, но завършва кинорежисура в София. След това работи в телевизия, а преди да се включи в програмата на “Заедно в […]
Прочети

Тодор Добрев


Тодор Добрев е учител в програмата на “Заедно в час” в 58-мо училище в София. Обича да инвестира времето и труда си в помощ на нуждаещите […]
Прочети