Милена, Елица и Десислава

Всяка събота в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“ се провежда съботно училище за деца от столичния квартал „Факултета“. Обучението се осигурява от група учители и възпитаници на програмата Заедно в час, а целта е децата и младежите, някои от които са отпаднали от училище, да наваксат със знанията си по български език и математика и да развият и т.нар. меки умения като работа в екип, комуникация, емоционална интелигентност и др. Съботното училище дава възможност на децата да намерят и нови приятели и да срещнат успешни ролеви модели в лицата на учителите.

Съботното училище е един от проектите на „Старт Академия София“ – неправителствена организация, основана от възпитаниците на програмата Заедно в час Милена Димитрова, Елица Генева и Десислава Стоянова. Основна цел на организацията е да осигури възможност за допълнително обучение на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане.

През 2017 г. „Старт Академия София“ спечели финансиране по програма „Европа“ на Столичната община за провеждането на Лятна старт академия. Тя обхвана 60 деца от квартал „Факултета“, които получиха допълнителна подкрепа по ключови учебни дисциплини. По време на академията беше използван иновативен модел на обучение, разработен от възпитаниците на програмата и включващ работа с учениците според нивото на предметното знание. Децата бяха разделени по възраст вместо в класове и учиха в малки групи, като всеки ученик имаше личен план за развитие, чийто напредък регулярно се проследяваше. Целта на академията беше да повиши мотивацията за учене чрез създаване на лична връзка с учениците и с различни заинтересовани страни в квартала.

Проектът за лятна старт академия се осъществи с ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА и в партньорство с фондация Заедно в час, фондация Здраве и социално развитие и Столична община, район „Красна поляна“. Добрите практики, които са довели до най-съществен напредък при учениците по време на академията, ще бъдат описани и събрани в брошура и представени като възможност за подход на работа в занималните на други училища в Столична община.

Повече за Лятна Старт Академия може да прочетеш тук.

Още истории за пример

Ремзие Сюлейманчелеби


Ремзие е втора година учител по български език в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Ветрен. Тя завършва българска филология в България, а след […]
Прочети

Даниел Симеонов


Даниел е родом от село Ъглен, но завършва кинорежисура в София. След това работи в телевизия, а преди да се включи в програмата на “Заедно в […]
Прочети

Тодор Добрев


Тодор Добрев е учител в програмата на “Заедно в час” в 58-мо училище в София. Обича да инвестира времето и труда си в помощ на нуждаещите […]
Прочети