Често задавани въпроси

ПРОГРАМАТА:

Какво включва летният институт (подготовката преди започването на учебната година)?

Какво заплащане ще получавам като учител по програма Заедно в час?

Ще имам ли административни задължения в училище – класен ръководител или други?

На колко класа и колко часа на седмица ще преподавам?

Мога ли да съчетавам работата по програмата с професионалните ми задължения в момента?

Мога ли да избера къде да преподавам?

Какъв предмет мога да преподавам?

Как се избират училищата, които участват в програмата?

Какво е отношението на останалите учители от колектива, в който ще преподавам?

В кои региони работите?

Живея в регион, в който не работите, мога ли да кандидатствам?

Ще има ли други учители по програма заедно в час, които ще преподават в моето училище или регион?

На каква възрастова група ще преподавам?

Как ще се развия личностно и професионално като преподавам в училище за 2 години?

Защо програмата продължава две години?

Какво ще се случи през лятото между двете години преподаване?

Каква подкрепа ще получавам, докато преподавам в училище?

Програмата не взема ли свободни позиции от учители, които се нуждаят от работа?

Как организацията си осигурява финансова стабилност?

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кога мога да кандидатствам и как става това?

На какви изисквания е необходимо да отговарят кандидатите за участници в програма Заедно в час?

Има ли възрастова граница за участници в програма Заедно в час?

Аз съм студент в последна година на обучение. Мога ли да кандидатствам?

Нямам никакъв опит като учител. Мога ли да кандидатствам?

Дипломата ми не е от български университет. Какво да правя?

Колко време продължава процесът на подбор?

Кога ще разбера дали съм преминал успешно през процеса на подбор на Заедно в час?

Колко време след подаване на формуляра за кандидатстване ще разбера дали преминавам към следващ етап?

Необходимо ли е да пътувам до София за интервю?

Необходимо ли е да пътувам до София за център за оценяване?

Необходима ли е предварителна подготовка за теста за аналитично мислене?

Какво представлява центърът за оценяване?

Ако не преминавам успешно през някой от етапите, мога ли да кандидатствам отново?

Мога ли да получа обратна връзка за представянето си в процеса на подбор?

Не мога ли просто да ви изпратя мое CV?

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Какво ще правя след приключване на програмата Заедно в час?

Мога ли да продължа да преподавам след края на програмата?

Как ще се отрази участието ми в програмата при кандидатстване за работа при някой от вашите бизнес партньори?

Искам да продължа образованието си в чужбина. Как опитът ми в училище ще ми помогне?

Прочетох целия сайт и не намирам отговор на въпроса, който най-много ме вълнува. Мога ли да разговарям с някого?