Етапи на подбор

Процесът на подбор на Заедно в час се състои от три етапа и се основава на модел за оценка на връзката между качествата на кандидатите и ценностите на организацията (повече за това може да видиш в секция „Критерии за кандидатите“). След успешно преминаване през трите етапа на подбор ще ти предложим да участваш в програмата.

От кандидатите очакваме да демонстрират както ценностите на Заедно в час, така и компетенциите – качествата, уменията и нагласите, които представят техния потенциал да бъдат успешни участници в програмата.

Заедно в час не допуска пряка или непряка дискриминация в процеса на подбор, основана на етнос, произход, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в обществени организации и движения, семейно и материално положение.

 Подаване на формуляр за кандидатстване

За да кандидатстваш за участие в програмата Заедно в час, трябва да попълниш регистрация и формуляр за кандидатстване

Регистрация

Кандидатурата ти започва, когато се регистрираш чрез бутона „Кандидатствай“. За да я завършиш, трябва да попълниш и формуляра за кандидатстване.

 

Формуляр за кандидатстване

След като попълниш своята регистрация, ще получиш имейл, който съдържа индивидуален линк към формуляр за кандидатстване. Ако не намираш имейл от нас в пощата си, провери в спам папката. Трябва да попълниш формуляра си за кандидатстване преди предстоящия краен срок, обявен на сайта ни, в секция „Кандидатствай“. Ако изпитваш технически затруднения при попълване на формуляра или не получаваш имейл с линк към него след регистрация, може да се свържеш с нас на apply@zaednovchas.bg.

След като ни изпратиш формуляра си за кандидатстване, официално влизаш в процеса на подбор. Ако кандидатурата ти е успешна, ще преминеш към следващата стъпка от процеса – попълване на тест за аналитично мислене. Тестът отнема 30 минути и ще имаш на разположение 5 дни, в които да го попълниш, така че проверявай редовно електронната си поща.

В таблицата по-долу са описани приблизителните периоди, в които можеш да очакваш да бъдеш поканен/а на интервю, на център за оценяване и да получиш оферта, ако успешно преминеш всеки един от трите етапа на подбор за програма Заедно в час. Проследи в таблицата трите колони с периодите за оценка на кандидатури (Група 1, Група, 2 и Група 3). В коя група попадаш ще зависи от датата на подаване на твоята онлайн кандидатура. Колкото по-рано подадеш кандидатурата си, толкова повече възможности за избор на дати за интервю и център за оценяване ще имаш, както и по-скоро ще можеш да разбереш дали получаваш оферта от нас. Периодите по-долу са приблизителни. Ако имаме възможност, ще ти предложим по-ранни от предварително обявените дати.

ПРИМЕР: Проследи информацията в колона “Група 1”. Ако кандидатстваш между 21 януари и 11 февруари 2018 и кандидатурата ти е успешна, ще получиш имейл за попълване на онлайн тест за аналитично мислене, като ще разполагаш с 5 дни, за да го попълниш. Ако успешно преминеш през първия ни етап на подбор, можеш да очакваш да те поканим на интервю между 20 и 27 фeвруари 2018 (или по-рано,ако имаме възможност); ако успешно преминеш интервюто, ще те поканим на център за оценяване между 28 февруари и 8 март 2018; ако успешно преминеш и центъра за оценяване, ще получиш оферта до 15 март 2018. По подобен начин можеш да проследиш и датите в колона “Група 2” и колона “Група 3”.

Етап на подбор Група 1 Група 2 Група 3
Първи етап: Ако подадеш своята онлайн кандидатура в периода:

Ако кандидатурата ти е успешна, ще получиш имейл за попълване на 30-минутен онлайн тест за аналитично мислене, който ще трябва да направиш в рамките на 5 дни.

Информация дали преминаваш през първия етап на подбор, ще получиш по имейл до 10 дни след подаване на онлайн кандидатура.

12 февруари – 4 март 2018 5-25 март 2018 26 март – 10 април 2018
Втори етап: Ако успешно преминеш първия етап, ще получиш имейл с покана за записване на дата и час за едночасово интервю, което ще се проведе по скайп  в периода:

Информация дали преминаваш през втория етап на подбор, ще получиш по имейл до 10 дни след провеждане на интервю.

9 – 16 март 2018 30 март – 20 април 2018 20 април – 8 май 2018
Трети етап: Ако успешно преминеш третия етап, ще получиш имейл с покана за записване за участие в център за оценяване, който отнема половин ден, изисква лично присъствие в София* и ще се проведе в периода:

*Кандидатите, които живеят в чужбина, ще могат да обсъдят с екип „Прием на участници“ вариантите за провеждане на център за оценка.

Информация дали преминаваш през третия етап на подбор, ще получиш до 10 дни след провеждане на център за оценяване.

17 – 29 март 2018 20 април – 11 май 2018 14- 22 май 2018
Оферта: Ако успешно преминеш и третия етап на нашия процес по подбор, може да очакваш да получиш оферта от нас до: 5 април 2018 15 май 2018 23 май 2018

Интервю

Ако успешно преминеш първия етап, ще бъдеш поканен на интервю, на което ще обсъдим по-подробно твоята мотивация, нагласи и потенциала ти да бъдеш успешен участник в програмата ни, както и възникнали въпроси относно кандидатурата ти. Интервюто се провежда дистанционно – по скайп или по телефон, и е в рамките на 1 час. За да се подготвиш по-добре за него, може да използваш нашите съвети и насоки или да се свържеш с екип „Прием на участници“ на apply@zaednovchas.bg, който ще ти съдейства с удоволствие.

 

Център за оценяване

Центърът за оценяване се провежда в рамките на половин ден в офиса на Заедно в час. Целта му е да ти даде възможност да се запознаеш отблизо с нашата организация, да демонстрираш на живо своите умения и компетенции, както и да се запознаеш с други кандидати. По време на центъра за оценяване ще участваш в различни активности: изнасяне на примерен урок, ролева игра, второ интервю и др. Подробна информация и инструкции за подготовка ще получиш след потвърждаване на датата за явяване на център за оценяване.