Процес на кандидатстване

Защо да участваш?


В продължение на две години ще имаш възможност да допринасяш за каузата за равен достъп до качествено образование, докато развиваш и собствените си лидерски умения. Виж […]
Прочети

Критерии за кандидатстване


За да кандидатстваш в програма Заедно в час, трябва да отговаряш на няколко задължителни изисквания: Да притежаваш диплома за завършено висше образование – минимум степен „бакалавър“, […]
Прочети

Етапи на подбор


Процесът на подбор на Заедно в час се състои от три етапа и се основава на модел за оценка на връзката между качествата на кандидатите и […]
Прочети

Съвети и насоки


Съвети и насоки Заедно в час използва цялостен подход, за да определи резултатите на даден кандидат на всеки етап от подбора въз основа на критериите ни […]
Прочети

Политики по прием


Срокове Продължителността на процеса по подбор отнема различно време в зависимост от това кога подадеш формуляра си за кандидатстване, но при всички случаи няма да отнеме […]
Прочети

Кандидатствай

Ако си вече заинтересован да бъдеш участник в програмата Заедно в час, продължи към първата стъпка от нашия процес на подбор!
Кандидатствай